Zastupovanie na súdoch a pred orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.