Vypracovanie návrhov na začatie konania a ďalších podaní v konaniach pred súdmi,orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy