O nás

  • JUDr. Lýdia Vylimcová, advokátka je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave /r 1980/.
  • Advokátske povolanie vykonáva na základe zákona č. 586/2003 Z.z o advokácii odo dňa 1.2.2004.
  • V období od 1.8.1980 do 31.1.2004 vykonávala právnickú prax ako podnikový právnik,
  • v období rokov 1.12.1991-31.1.2004 súčasne aj ako komerčný právnik

Sídlo advokátskej kancelárie

951 31 Močenok,
Švábska ul.č.1431/18,
okres Šaľa,
Slovenská republika

Ponúkané právne služby a poradenstvo:


Ceny

Odmena advokáta je upravená vyhláškou MS SR č, 655/2004 Z.z., v  platnom znení.
Na vyžiadanie oznámime klientom cenu právnych služieb.

Právna pomoc online

Osobitosťou našej advokátskej kancelárie je to, že môžete vybaviť väčšinu svojich právnych záležitostí aj prostredníctvom internetu. Vyplňte formulár, opíšte podrobne svoj právny problém a požiadavku na právne služby. Takto je možné napríklad spísanie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, spísanie žaloby a pod.

Oblasť ponúkaných služieb a poradenstva